Ochrana v prípade úniku rádioaktívnej látky

Rádioaktívne látky pri svojom samovoľnom rozpade vysielajú neviditeľné žiarenie, ktoré má schopnosť prenikať hmotou, čím môže spôsobiť nežiaduce ožiarenie organizmu.
 

Po vyhlásení polachu je potrebné:


■  ukryť sa čo najskôr v uzavretej miestnosti,
■  zatvoriť a utesniť okná, dvere,
■  vypnúť ventilačné zariadenia a klimatizáciu,
■  sledovať vysielanie SRo a STV,
■  pripraviť improvizované prostriedky ochrany dýchacích ciest a celého povrchu tela,
■  pripraviť evakuačnú batožinu a jódové tablety (kto dostal),
■  zabezpečiť vlastné potraviny pred kontamináciou uložením do obalov, chladničky, mrazničky, komory,
■  zabezpečiť ochranu zvierat, krmiva a vody,
■  neopúšťať budovu, len na pokyn orgánov samosprávy a štátnej správy.