Vážení občania, v nasledujúcom menu si prečítajte čo robiť pri konkrétnych udalostiach.

 

Povodeň,

 

Únik:

                chemickej látky,

                biologickej látky,

                rádioaktícnej látky,

                mimoriadna udalosť. (teplota, vietor, sneh, ľad, ...)