31.01.2024 --> Voľby prezidenta Slovenskej republiky

 

Na základe rozhodnutia Predsedu Národnej rady Slovenskej Republiky sa Voľby prezidenta Slovenskej republiky budú konať 

 

v Sobotu 23. marca 2024

 

 

Dokument k nahliadnutiu nájdete tu >>>>>

 

 

Obec Lipovany vo svojom okrsku určuje Volebnú miestnosť na zasadačku Obecneho úradu

 

Dokument k nahliadnutiu nájdete tu >>>>>

 

 

 

Starosta Obce Lipovany Vladimír Kumštár

 

- vymenoval pani Lýdiu Stierankovú - pracovníčku Obecného úradu v Lipovanoch za zapisovatela okrskovej volebnej komisie.

 

Dokument k nahliadnutiu nájdete tu >>>>>

 

 

- určil e-mailovú adresu na dorucenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do
okrskovej volebnej komisie : lipovany@dkn.sk

 

Dokument k nahliadnutiu nájdete tu >>>>>

 

 

- určil e-mailovú adresu na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu: lipovany@dkn.sk

 

Dokument k nahliadnutiu nájdete tu >>>>>

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Informácie pre voliča k nahliadnutiu nájdete tu >>>>>

 

Informácie o podmienkach práva voliť a práva byť volený k nahliadnutiu nájdete tu >>>>>

 

Informácie pre voliča s trvalým pobytom na území SR k nahliadnutiu nájdete tu >>>>>

 

Informácia pre voliča s trvalým pobytom mimo územia SR k nahliadnutiu nájdete tu >>>>>

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------