Opatreniach na tlmenie afrického moru ošípaných

 

 

 

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA LUČENEC

 

O P A T R E N I A
Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec (ďalej len RVPS Lučenec) príslušná podľa § 8 ods. 3 písm. e) v súlade s § 17 ods. 3 zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení §§ 9 a 11 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 277/2003 Z. z. o opatreniach na tlmenie afrického moru ošípaných

 

Celé znenie opatrenia nájdete tu >>>>>

 

_______________________________________

 

 

Skončil sa zber dát od obyvateľov v rámci SODB 2021

 

Tlačovú správu o výsledkoch zo 14. 06. 2021   nájdete tu >>>>

 


___________________________________________________

 

 

Počet sčítaných na Slovensku prekročil 5 000 000 obyvateľov.

 

Spoločnú tlačovú správu ŠÚ SR, ZMOS a Únie miest Slovenska z 25. 5. 2021

 

nájdete tu >>>>

 

___________________________________________________

 

 

Druhý týždeň asistovaného sčítania na Slovensku

 

Asistované sčítanie, ktoré potrvá do 13. 6. 2021, sa naplno rozbehlo.

Viac informacií o priebehu nájdete tu >>>>

 

 

___________________________________________________

 

 

Otvárame kontaktné miesto pre asistované sčítanie

 

Viac informacií nájdete tu >>>>

 

___________________________________________________

Zámer prenájmu majetku

 

 

Zámer prenájmu majetku - SS-GROUPE Ples

 

Celé znenie zameru nájdete tu >>>

 

___________________________________________________

 

 

Zámer prenájmu majetku - Agro družstvo Rapovce

 

Celé znenie zameru nájdete tu >>>

 

___________________________________________________

 

 

Samospráva začala s prípravou na asistované sčítanie

 

 

Asistované sčítanie bude prebiehať v súlade s covid automatom a v súčinnosti s úradmi regionálneho zdravotníctva.

 

Predpokladáme, že v prvých obciach a mestách budeme môcť asistované sčítanie začať realizovať od 3. 5. 2021 a potrvá 6 týždňov.

 

 

Viac informácií k príprave nájdete tu

 

___________________________________________________

 

Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021

 

 

 

Sčítanie obyvateľov domov a bytov v roku 2021 v Slovenskej republike sa realizuje podľa nového konceptu založeného na využití existujúcich dátových zdrojov a znížení administratívnej záťaže.

 

Základné informácie o Sčítaní obyvaťeľov nájdete v tomto videu.

Najčastejšie otázky k SODB 2021 nájdete tu

 

___________________________________________________

 

 

 

Elektrická prípojka SSD

 

 

Elektrická prípojka sa už dá vybaviť rýchlejšie a bez papierov. SSD spustila nové online služby
 

Viac informacií nájdete tu

 

___________________________________________________

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 11/2020

 

Dńa 20.11.2020 boli na zasadnutí Obecného zastupiteľstva  schválené nasledovné dokumenty

 

___________________________________________________

Upozornenie pre chovateľov psov v obci Lipovany

Upozorňujeme všetkých chovateľov psov v katastri obce Lipovany na povinnosť
trvale označiť psa chovaného na území Slovenskej republiky transpondérom
(mikročipom)
pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku a

uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spolo-
čenských zvierat (§ 19 ods. 9 Zákona 184/2018 Z. z., ktorým bol novelizovaný zákon č.

39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti).
Podľa § 48 odsek 1 zákona č. 184/2018 Z. z. orgán veterinárnej správy uloží fyzickej
osobe pokutu 50 Eur, ak nezabezpečí na svoje náklady trvalé označenie psa podľa
§ 19 ods. 9.

 

___________________________________________________

 

 

Oznámenie o dočasnej zmene sídla Okresného súdu Lučenec

Z dôvodu rekonštrukcie priestorov Okresného súdu Lučenec sa všetky náležitosti v pôsobnosti tohto súdu, budu vybavovať na adrese dočasného sídla:

 

FIĽAKOVSKÁ CESTA 287, 984 01 LUČENEC

 

Oficiálne vyhlásenie o dočasnej zmene sídla Okresného súdu Lučenec najdete TU.

 

___________________________________________________

 

 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2019


 

Voľby do NR Slovenskej republiky sa budú konať v sobotu 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 h.


Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky na emailovej adrese lipovany@dkn.sk


Detailné informácie pre voliča najdete TU.

___________________________________________________

 

 

Zverejnenie zámeru - predaj majetku obce Lenka Zaťková


Voľby 2018 - informácie

Výsledky komunálnych volieb 2018 obec Lipovany

 

Dokument zverejňujúci kontaktné údaje na zapisovateľku pre voľby do samospráv v obci Lipovany

 

Určenie počtu poslancov a infromácia o počte obyvateľov obce Lipovany k 10.7.2018

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce Lipovany 2018

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancovobce Lipovany 2018

 

 

Výzva na predkladanie ponúk - obecné komunikácie 2018

Výzva na predkladanie ponúk - rekonštrukcia obecných komunikácií 2018Komunány odpad a triedený odpad 2018

Harmonogram vývozu KO a triedeného odpadu 2018

 

Zámer - odpredaj obecného pozemku

Zverejnenie zámeru - Kučerová (prevod majetku predajom)

 

Zámer na odkúpenie obecného pozemku vo vlastníctve obce Lipovany, k.ú. Lipovany, okres Lučenec, parcela registra 1564/7, vedená na LV č. 254 - p. Matúška

 

Zámer na odkúpenie obecného pozemku vo vlastníctve obce Lipovany, k.ú. Lipovany, okres Lučenec, parcela registra 1564/7, vedená na LV č. 254 - p.Moravčík