Oznámenie o strategickom dokumente

 

 

Zelený kraj – stratégia environmentálnej politiky
Banskobystrického samosprávneho kraja

„Envirostratégia BBSK“

Viac informácií nájdete tu >>>>>

 

 

_______________________________________

 

Nízkouhlíková stratégia

 

 

Oznámenie verejnosti - Nízkouhlíková stratégia 2030

 

 

----------------------------------------------

 

 

 

Očkovanie aj bez pozvánky

 

 

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

 

V krajských očkovacích centrách 

OČKUJEME AJ BEZ POZVÁNKY

 

Viac informácií nájdete tu >>>>>

 

 

_______________________________________

 

Opatreniach na tlmenie afrického moru ošípaných

 

 

 

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA LUČENEC

 

O P A T R E N I A
Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec (ďalej len RVPS Lučenec) príslušná podľa § 8 ods. 3 písm. e) v súlade s § 17 ods. 3 zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení §§ 9 a 11 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 277/2003 Z. z. o opatreniach na tlmenie afrického moru ošípaných

 

Celé znenie opatrenia nájdete tu >>>>>

 

_______________________________________

 

 

Skončil sa zber dát od obyvateľov v rámci SODB 2021

 

Tlačovú správu o výsledkoch zo 14. 06. 2021   nájdete tu >>>>

 


___________________________________________________

 

 

Počet sčítaných na Slovensku prekročil 5 000 000 obyvateľov.

 

Spoločnú tlačovú správu ŠÚ SR, ZMOS a Únie miest Slovenska z 25. 5. 2021

 

nájdete tu >>>>

 

___________________________________________________

 

 

Druhý týždeň asistovaného sčítania na Slovensku

 

Asistované sčítanie, ktoré potrvá do 13. 6. 2021, sa naplno rozbehlo.

Viac informacií o priebehu nájdete tu >>>>

 

 

___________________________________________________

 

 

Otvárame kontaktné miesto pre asistované sčítanie

 

Viac informacií nájdete tu >>>>

 

___________________________________________________

Zámer prenájmu majetku

 

 

Zámer prenájmu majetku - SS-GROUPE Ples

 

Celé znenie zameru nájdete tu >>>

 

___________________________________________________

 

 

Zámer prenájmu majetku - Agro družstvo Rapovce

 

Celé znenie zameru nájdete tu >>>

 

___________________________________________________

 

 

Samospráva začala s prípravou na asistované sčítanie

 

 

Asistované sčítanie bude prebiehať v súlade s covid automatom a v súčinnosti s úradmi regionálneho zdravotníctva.

 

Predpokladáme, že v prvých obciach a mestách budeme môcť asistované sčítanie začať realizovať od 3. 5. 2021 a potrvá 6 týždňov.

 

 

Viac informácií k príprave nájdete tu

 

___________________________________________________

 

Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021

 

 

 

Sčítanie obyvateľov domov a bytov v roku 2021 v Slovenskej republike sa realizuje podľa nového konceptu založeného na využití existujúcich dátových zdrojov a znížení administratívnej záťaže.

 

Základné informácie o Sčítaní obyvaťeľov nájdete v tomto videu.

Najčastejšie otázky k SODB 2021 nájdete tu

 

___________________________________________________