Zverejnenie zámeru

Zverejnenie zámeru - predaj majetku obce Lenka Zaťková

 

 

______________________________________

 

 

Voľby 2018 - informácie

Výsledky komunálnych volieb 2018 obec Lipovany

 

Dokument zverejňujúci kontaktné údaje na zapisovateľku pre voľby do samospráv v obci Lipovany

 

Určenie počtu poslancov a infromácia o počte obyvateľov obce Lipovany k 10.7.2018

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce Lipovany 2018

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancovobce Lipovany 2018

 

______________________________

 

 

 

Výzva na predkladanie ponúk - obecné komunikácie 2018

Výzva na predkladanie ponúk - rekonštrukcia obecných komunikácií 2018

 

 

________________________________

 

 

Komunány odpad a triedený odpad 2018

Harmonogram vývozu KO a triedeného odpadu 2018

 

 

______________________________________

 

 

Zámer - odpredaj obecného pozemku

Zverejnenie zámeru - Kučerová (prevod majetku predajom)

 

Zámer na odkúpenie obecného pozemku vo vlastníctve obce Lipovany, k.ú. Lipovany, okres Lučenec, parcela registra 1564/7, vedená na LV č. 254 - p. Matúška

 

Zámer na odkúpenie obecného pozemku vo vlastníctve obce Lipovany, k.ú. Lipovany, okres Lučenec, parcela registra 1564/7, vedená na LV č. 254 - p.Moravčík