Elektrická prípojka SSD

 

Elektrická prípojka sa už dá vybaviť rýchlejšie a bez papierov. SSD spustila nové online služby


Viac informacií nájdete tu

 

___________________________________________________

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 11/2020


Dńa 20.11.2020 boli na zasadnutí Obecného zastupiteľstva schválené nasledovné dokumenty

 

___________________________________________________

Upozornenie pre chovateľov psov v obci Lipovany

Upozorňujeme všetkých chovateľov psov v katastri obce Lipovany na povinnosť
trvale označiť psa chovaného na území Slovenskej republiky transpondérom
(mikročipom) pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku a

uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spolo-
čenských zvierat (§ 19 ods. 9 Zákona 184/2018 Z. z., ktorým bol novelizovaný zákon č.

39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti).
Podľa § 48 odsek 1 zákona č. 184/2018 Z. z. orgán veterinárnej správy uloží fyzickej
osobe pokutu 50 Eur, ak nezabezpečí na svoje náklady trvalé označenie psa podľa
§ 19 ods. 9.

 

___________________________________________________

 

Oznámenie o dočasnej zmene sídla Okresného súdu Lučenec

 

Z dôvodu rekonštrukcie priestorov Okresného súdu Lučenec sa všetky náležitosti v pôsobnosti tohto súdu, budu vybavovať na adrese dočasného sídla:

 

FIĽAKOVSKÁ CESTA 287, 984 01 LUČENEC

 

Oficiálne vyhlásenie o dočasnej zmene sídla Okresného súdu Lučenec najdete TU.

 

___________________________________________________