Dokumenty zo sadanutí OZ

 

-------------------------------------------------------------------

 

Zapisnica z 22. zasadnutia OZ- 2022

 

 

Prehlásenie obce - úroveň triedenia odpadu za rok 2021
Ročný výkaz o komunálnom odpade - vybrané ukazovatele

Rozpočet-príjmy a výdavky 2022,2023,2024

 

VZN č. 1 - o dani z nehnuteľností_2022
VZN č. 2 - o správnych poplatkoch_2022

VZN č. 3 - o poskytovaní jednorazových peňažných a vecných dávok_2022

VZN č. 4 - o iných platbách_2022
V
ZN č. 7 - Odpady - 7_2016

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

Zápisnica z 21. zasadnutia OZ- 2021

 

Ročný výkaz o komunálnom odpade - vybrané ukazovatele

VZN - čas predaja a čas prevádzky služieb - návrh - január 2022

VZN - čistota obce a ochrana verejnej zelene - január 2022

VZN - organizácia miestneho referenda - návrh - január 2022

 

 

-- Zverejnené 14.04.2022 --

 

-------------------------------------------------------------------

 

11/2021 -------------------------

 

Zápisnica z 20. zasadnutia OZ v Lipovanoch - 02.11.2021

 

11/2020  -------------------------

 

Schválené dokumenty na zasadnutí Obecného zastupitelstva dńa 20.11.2020:

1. VZN 1_2021 - o dani z nehnuteľností

2. VZN 2_2021 - o správnych poplatkoch

3. VZN 3_2021 - o jednorazových peňaž. a vecných dávkach

4. VZN 4_2021 - o iných platbách

5. VZN 5_2021 - o zrušení VZN o chove zvierat

6. Rozpočet na rok 2021, 2022, 2023 - výdavky

7. Rozpočet na rok 2021, 2022, 2023 - príjmy

--  Zverejnené  23.11.2020 --