1. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lipovany na roky 2014 - 2020

 

2. Štatút obce

 

3. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva

 

4. Organizačný poriadok obecného úradu 

 

5. Všeobecne záväzné nariadenia: 
 


 

6. Smernice

 

 

 

7. Zápisnice obecného zastupiteľstva

          zo dňa 11.2.2010

         •  zo dňa 19.3.2010

         •  zo dňa 7.5.2010

         •  zo dňa 18.5.2010 (mimoriadne)

         •  zo dňa 29.6.2010

         •  zo dňa 30.9.2010

         •  zo dňa 23.11.2010

         •  zo dňa 13.12.2010

         •  zo dňa 22.12.2010

         •  zo dňa 27.1.2011

         •  zo dňa 17.2.2011 -  Mimoriadne zasadnutie krízový štáb

         •  zo dňa 22.3.2011

         •  zo dňa 6.5.2011

         •  zo dňa 28.6.2011

         •  zo dňa 26.9.2011

         •  zo dňa 25.11.2011

         •  zo dňa 13.12.2011

         •  zo dňa 10.2.2012 mimoriadna

         •  zo dňa 2.5.2012

         •  zo dňa 27.6.2012

         •  zo dňa 28.9.2012

         •  zo dňa 28.11.2012

         •  zo dňa 13.12.2012

         •  zo dňa 10.4.2013

         •  zo dňa 3.5.2013

         •  zo dňa 18.6.2013

         •  zo dňa 1.10.2013

         •  zo dňa 27.11.2013

        •  zo dňa 12.12.2013

        •  zo dňa 4.4.2014
        •  zo dňa 26.5.2014
        •  zo dňa 25.6.2014

        • zo dňa 10.10.2014

        • zo dňa 31.10.2014

        • zo dňa 28.11.2014

 

        • Zápisnica z 1. ustanovujúcej schôdze OZ zo dňa 15.12.2014

        • zo dňa 27.2.2015

        • zo dňa 20.3.2015

        • zo dňa 14.5.2015

        • zo dňa 23.6.2015   

        • zo dňa 8.7.2015 mimoriadne zastupiteľstvo

        • zo dňa 10.8.2015

        • zo dňa 1.10.2015

       • zo dňa 27.11.2015

       • zo dňa 14.12.2015

       • zo dňa 29.3.2016

       • zo dňa 20.4.2016 mimoriadne zastupiteľstvo (časť2uznesenie)

       • zo dňa 12.5.2016 (časť2, časť3, časť4, uznesenie)

      • zo dňa 22.9.2016 (časť2, časť3, uznesenie)

      • zo dňa  26.8.2016 (časť2, uznesenie)

      • zo dňa 25.11.2016 (časť2, časť3, uznesenie)

     •    zo dňa 14.12.2016 (časť2, časť3, uznesenie)