V prípade akýchkoľvek sťažností, pochybností týkajúcich činnosti obecného úradu a samosprávy v obci Lipovany, prípadne iných pripomienok  a návrhov  môžete  tieto posielat na  čiernu skrinku. ...TU