Ak ste účastníkom mimoriadnej udalosti, pri ktorej je ohrozený život, zdravie alebo majetok, na privolanie pomoci stačí jediné telefónne číslo 112.

 

112 - číslo tiesňového volania

Pri oznamovaní vzniku mimoriadnej udalosti operátorovi uveďte:

■  vaše meno,
■  číslo, z ktorého voláte,
■  miesto odkiaľ voláte,
■  čo sa stalo a aké sú následky udalosti.


112 je číslo, ktoré zachraňuje. Použite ho iba vtedy, ak skutočne potrebujete pomoc!

Nezneužívajte ho, aby ste i vy raz neostali bez pomoci v núdzi!

 

 

Všetky doležité informácie k individuálanej príprave obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnu pomoc najdete v tomto dokumente >>>>