Bezplatné núdzové telefónne čísla

150 - hasičský a záchranný zbor

zasahuje pri dopravnej nehode, požiari, úniku nebezpečných látok a pri ohrození následkami živelných pohrôm,

 

155 - záchranná zdravotná služba

zasahuje pri ohrození života a zdravia,

 

158 - polícia

zasahuje pri dopravných nehodách, páchaní trestnej činnosti,