Podnikateľské subjekty v obci

Obchodný názov: Lesná spoločnosť Nový Bán - pozemkové spoločenstvo Lipovany
Právna forma: Spoločenstvá vlastníkov bytov, pozemkov a pod.
Sídlo: Lipovany 86, Lipovany, 98531
IČO: 42001111

 

Obchodný názov: EWABO
Sídlo: Lipovany 80, 985 31 Lipovany
Kontakt:

Eva Bělkova
+421 918 340 683
evaewabo@azet.sk

www.ewabo.sk

 

Obchodný názov: AGRO družstvo Rapovce

Sidlo: Rapovce 985 31

IČO: 36033278

Kontakt:  047/4398110