V katastri obce sa nachádza chránený prírodný útvar Lipovianske pieskovce a skamenelý strom. Náučná geologická lokalita Lipovianske pieskovce predstavuje jednu z najreprezentatívnejších ukážok vývoja mladotreťohorných morských usadenín Cerovej vrchoviny. Sú to odkryté pieskovce posledného subtropického mora, ktoré pred 20 – 21 miliónmi rokov pokrývalo územie Cerovej vrchoviny. V nadloží lipovianskych pieskovcov, v hornej tretine profilu, sú odkryté čakanovské vrstvy. Sú to sivé až modrosivé prachovce a jemnozrnné pieskovce. Lipovianske pieskovce i čakanovské vrstvy spolu s jelšovskými zlepencami a s jalovskými vrstvami tvoria najvyššiu časť mohutného pieskovcového súboru, ktorý sa nazýva fiľakovské súvrstvie.

 

Pompeje praveku

Otvorenie Južnej Turistickej Magistrály - dni turizmu v novohrade a podpoľaní sa uskutoční v dňoch 22. - 23.5.2015.

Miesto: Lipovany-kultúrny dom, námestie obce a Južná turistická magistrála.

Nenechajte si újsť jedinečný zážitok z podujatia.

Pozrite si pozvánku na otvorenie.