Individuálna doprava

auto

Obec Lipovany je napojená len na cesty II. triedy.

Vzdialenostné údaje:

 

Autobusová doprava

autobus

S mestom Lučenec a vidieckymi sídlami je obec spojená autobusovou dopravou. Autobusová zástavka je v centre obce.

Informácie o aktuálnom autobusovom spojení získate TU.