Geopark Novohrad - Nógrad

geopark

Spoločný slovensko-maďarský úspech !!!

 

Lipovany sú členom geoparku, ktorý získal členstvo v sieti európskych geoparkov (EGN). 

 

Dňa 27. marca 2010 vo francúzskom Luberone prijal Riadiaci výbor Siete európskych geoparkov za svojho 36. člena jeden z prvých cezhraničných geoparkov na svete, Novohrad-Nógrad geopark. Tento je zároveň prvým, medzinárodne uznávaným geoparkom ako na Slovensku, tak aj v Maďarsku.

Je to veľké uznanie, ktoré zároveň znamená pripojenie sa k Celosvetovej sieti geoparkov UNESCO (GGN). O tomto kroku bolo formálne rozhodnuté v polovici apríla počas celosvetovej konferencie geoparkov v Langkawi v Malajzii. Na tejto konferencii náš Geopark oficiálne predstavili a prevzal si diplom o pripojení sa k celosvetovej sieti geoparkov.

Čítaj viac o geoparku Novohrad-Nógrad.