SPV Lipovany - fotovoltaická elektráreň

zapadslnka1

Čo je fotovoltaika?

 

Fotovoltaika (FV) je jav, pri ktorom sa premieňa slnečné svetlo na elektrickú energiu. Je to jeden z najrýchlejšie sa vyvíjajúcich sektorov obnoviteľných zdrojov energie. Už teraz je rozšírený v mnohých krajinách a je na dobrej ceste stať sa jednou s kľúčových technológií 21. storočia. Fotovoltaické zariadenie premieňa slnečné svetlo priamo na elektrický prúd. Ten je potom vedený do verejnej rozvodnej siete.

solarny_panel

SPV Lipovany, s.r.o.

 

V obci Lipovany sa spúšťa do prevádzky nová fotovoltaická elektráreň. Celkový inštalovaný výkon elektrárne je 500 kWp elektrickej energie. Celková výška vstupnej investície predstavuje 1,5 milióna eur.

Výroba elektrickej energie sa bude realizovať prostredníctvom 3.600 kusov statických fotovoltaických panelov.

Vyprodukovaná elektrická energia bude následne smerovať do siete Stredoslovenskej distribučnej spoločnosti.

Súkromná spoločnosť SPV Lipovany, s.r.o. vykúpila od občanov obce pozemky na výstavbu a prevádzku elektrárne. V decembri získa stavba právoplatné kolaudačné rozhodnutie, prevádzka by mala byť spustená v najbližších dňoch po ukončení funkčných skúšok zdroja zo strany Stredoslovenskej distribučnej spoločnosti,".

 

Prevádzka elektrárne bude nízkonákladová.

 

Fotovoltaická elektráreň do našej obci prinesie pracovné príležitosti ako aj prezentáciu obce na vonok voči iným obciam Slovenska ako aj Európy.