Pred povodňou

■  hodnotné predmety zo suterénov, prízemných priestorov umiestniť do vyšších poschodí,
■  pripraviť vrecia s pieskom, tesniace fólie na utesnenie nízko položených dverí a okien,
■  pripraviť evakuačnú batožinu s trvanlivými potravinami a pitnou vodou,
■  automobil v osobnom vlastníctve pripraviť na prípadné použitie,
■  upevniť predmety, ktoré by mohla odniesť voda,
■  informovať sa o mieste evakuácie v prípade povodne.
 

Pri povodni

■  opustiť ohrozený priestor podľa pokynov orgánov obce, polície, záchranárov,
■  pred opustením dodržať zásady zabezpečenia bytov a domov,
■  v prípade časovej tiesni presunúť sa na vytypované miesto, kde sa nepredpokladá zaplavenie,
■  nešíriť paniku a neoverené správy.
 

Po povodni

■  odborníkmi skontrolovať stav domu, bytu, kanalizácie, rozvodov energie a vody,
■  zabezpečiť likvidáciu uhynutých zvierat, znehodnotených potravín, poľnohospodárskych  plodín podľa pokynov hygienika,
■  žiadať náhradu vzniknutých škôd,
■  vyhľadať humanitárnu pomoc (v prípade potreby).