Ochrana pri úniku nebezpečnej chemickej látky

Nebezpečné chemické látky spôsobujú poškodenie centrálneho nervového systému, dýchacích orgánov, zažívacieho traktu, poškodenie kože alebo narušujú metabolizmus postihnutého. V prípade havárie spojenej s únikom nebezpečných chemických látok pôsobia na okolie v podobe plynu alebo výparov. V prípade teroristického útoku môžu byť použité vo forme aerosólov alebo plynu, prípadne môžu byť použité na zamorenie vodných zdrojov.

Všeobecné pokyny:


■  ak ste v byte, zostaňte vo vnútri,
■  ak ste vonku, čo najrýchlejšie opustite ohrozený priestor kolmo na smer vetra, pamätajte si, že chemická látka sa šíri v smere vetra,
■  improvizovane si chráňte dýchacie cesty, oči a odkryté časti tela. K tomu použite vo vode namočenú nasiaknutú tkaninu a priložte si ju k ústam, nosu, zakryte si oči a dýchajte cez ňu,
■  na nezakryté časti tela použite odev,
■  po návrate z kontaminovaného priestoru do budovy odložte vrchný odev do igelitu, osprchujte sa,
■  uzavrite a utesnite okná, dvere, vetráky, odstavte klimatizáciu,
■  sledujte informácie z oficiálnych zdrojov (SRo, STV, obecný rozhlas),
■  riaďte sa podľa vysielaných pokynov, nepodceňujte riziko,
■  pripravte si evakuačnú batožinu,
■  zbytočne nezaťažujte linky svojim telefonovaním,
■  poskytnite pomoc chorým, starým, bezvládnym osobám, postarajte sa o deti bez dozoru
 

Najčastejšie vyskytujúce sa chemické látky:


■  Amoniak (NH3) - je ľahší ako ako vzduch, po úniku stúpa do výšok, ale za daždivého počasia je zrážaný k zemi. Je to bezfarebný jedovatý plyn štipľavého zápachu, dráždi až leptá sliznice, oči a pokožku,
■  Chlór (Cl2) - je ťažší ako vzduch. Po úniku sa drží pri zemi, vniká do kanalizácií a pivníc. V plynnom stave má žltozelenú farbu, štipľavo zapácha, dráždi až leptá sliznice, oči a pokožku. Pri ohrození vystúpte na najvyššie miesta budov, terénu.