Evakuačná batožina

Odporúčaný obsah evakuačnej batožiny:
 

■  osobné doklady, cennosti, peniaze, dôležité dokumenty,
■  lieky a nevyhnutné zdravotnícke potreby,
■  základné potraviny na 2 až 3 dni, nápoje,
■  predmety dennej potreby a osobnej hygieny,
■  vrecková lampa, sviečky, zápalky,
■  prikrývka, spací vak,
■  náhradná bielizeň, odev, obuv, nepremokavý plášť,
■  ďalšie nevyhnutné osobné veci podľa uváženia (mobilný telefón, rádio, nožík),
■  pre deti hračky.
 

Hmotnosť evakuačnej batožiny nemôže presiahnuť
■  u detí 25 kg na jednu osobu,
■  u dospelých 50 kg na jednu osobu.