Rekonštrukcia svietidiel verejného osvetlenia

svietidlo-altra02_small

Verejné osvetlenie patrí medzi niekoľko životne dôležitých prvkov, ktoré dávajú každej obci, mestu správnu atmosféru.

Obec v súčasnosti (r.2009) realizuje projekt  výmeny svietidiel verejného osvetlenia. V rámci europrojektov sme získali dotáciu vo výške 12000€. Posledná rekonštrukcia verejného osvetlenia v našej obci bola v roku 1980.

Výmenou 70 kusov svietidiel o príkone 400W, 250W a 125W za úsporné žiarivky s príkonom 36W minimalizujeme výdavky na osvetlenie ulíc o 50%, pričom sa predľži čas svietenia.  

Okrem úspor ponúkne nové osvetlenie aj:

• Zvýšenie bezpečnosti, funkčnosti a bezporuchovosť systému verejného osvetlenia,
• Zaistenie svetelnej pohody v dotknutej oblasti.

Ing. Patrik Stieranka