Rekonštrukcia obecného námestia

01062011280_1

Rok 2010 priniesol začiatok modernizácie a aplikácie estetických prvkov umiestnených na verejných priestranstvách. Rekonštrukcia miestnych cestných komunikácií dala podnet ku skrášleniu miestneho námestia. V strede námestia sme inštalovali kruhový objazd, v ktorom sa vyníma dobový banský huntík ako simbol obce. V obci Lipovany sa v minulosti ťažilo hnedé uhlie.

Začiatkom 20-teho storočia záujem o uhlie zasiahol 24 lokalít  od Hontianskych Horných a Stredných Plachtiniec až po Fiľakovo. V tejto oblasti išlo o dva hnedouhoľné revíry. Modrokamenský a romhánsky (lipoviansky).   Uhoľné bane v Romháni patrili rimamuránskej spoločnosti. Vyťažené uhlie odvážali úzkokoľajkou cez Mučín do Rapoviec a odtiaľ do Lučenca.  Koncom 19. storočia vlastnili pozemky v obci dve rodiny. Sakálovská v časti Malý Romháň vlastnila 2000 jutár pôdy. Z nej ½ tvorili lúky. Pestovali dobytok, ovce a hydinu pre lučenský trh. Bane na uhlie dávali do prenájmu.  Výhradné práva kutby v hnedouhoľných baniach boli udelené po roku 1870 rodine Sakálovej a Siďártó. Najintenzívnejšia ťažba prebiehala v rokoch 1910 až 1913, kedy sa ročne vyťažilo 2500 až 5300 t uhlia. Ešte pred prvou svetovou vojnou bola baňa vyťažená.

 

Pred realizáciou projektu obec nabádala občanov aby aj oni svojimi myšlienkami prispeli k modernizácii námestia a navrhli výplň kruhového objazdu. Vyhlásená súťaž, do ktorej sa zapojili občania svojimi návrhmi, bola uzavretá a víťaz (Ing. Jaroslav Matúška) získal 10€ odmenu za najlepší návrh.

Huntík v strede námestia, nám bude vždy pripomínať históriu obce a na každého návštevníka dýchne kus histórie obce Lipovany.

 

Viac fotografií z realizácie projektu nájdete ...TU.