Obec Lipovany sa svojimi aktivitami snaží spríjemniť občanom obce ako aj návštevníkom obce pobyt v krásnom tichom prostredí vidieckej dedinky. Všetky rozvojové aktivity obecného zastupiteľstva vedú k zvyšovaniu  kvality života.