zivot-v-obci

Geograficky leží obec 15 km južne od Lučenca, v západnej časti Cerovej vrchoviny. Kataster obce hraničí s katastrom obce Mučín a Pleš, na juhu hraničí s Maďarskou republikou. Južnú hranicu katastra tvorí štátna hranica s Maďarskou republikou. Kataster obce má rozlohu 1 033 ha a žije v nej 281 obyvateľov.
Obec Lipovany je v súčasnosti administratívne začlenená do okresu Lučenec, do Banskobystrického samosprávneho kraja (NUTS III) a NUTS II Stredné Slovensko.
Lipovany sú malým vidieckym sídlom vzdialeným od najbližšieho mestského sídla Lučenec 15 km. S týmto mestom vytvára dlhodobo nodálny región bez ohľadu na zmeny, ktoré sa udiali v územno-správnom členení.
Dopravná poloha obce je vo väzbe na región veľmi dobrá. Obec leží len 15 km od okresného mesta Lučenec, 92 km od Banskej Bystrice, ktorá je sídlom krajských inštitúcií verejnej správy.
Obec Lipovany je vo vzťahu k pólom ekonomického rozvoja regionálneho i nadregionálneho významu alokovaná dobre. 

Od pólov ekonomického rozvoja národného i nadnárodného významu je vzdialená nasledovne: -

  • Bratislava 263 km
  • Budapešť 151 km 
  • Viedeň 377 km

Od pólov ekonomického rozvoja širšieho regionálneho významu je vzdialená nasledovne : - Zvolen 70 km

  • Banská Bystrica 92 km

Pólmi ekonomického rozvoja regionálneho významu sú mestá Lučenec a Fiľakovo