Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1238. Obec sa vtedy volala Ruhman a patrila od obec Pleš. Z ďalších historických názvov obce je najznámejší názov Romháň, ktorý sa u miestnych obyvateľov ešte dodnes používa. Obec sa delila na Veľký Romháň a Malý Romháň. V 16. a 17. storočí po tureckej okupácii bola obec Romháň zničená. Zo starších šľachtických rodín participovali na pozemkoch a ich vlastníctve v slovenskej časti Novohradu rod Romhániovcov, po ktorých zostal názov obce Romháň, rodiny Szakallovcov a Törökovcov. V roku 1870 dal novohradský šľachtic Barnabáš Szakall v Malom Romháni postaviť kúriu. Kúria sa do dnešných čias nezachovala, bola zbúraná v roku 1980 a na jej mieste stojí 6 – bytovka. Najvzácnejšou pamiatkou po Zoltánovi Törökovi je jeho kúria, ktorá je dnes po generálnych opravách a čiastočnej prestavbe slúži obci ako obecný rad a kultúrny dom.
Okolo oku 1919 sa do dnešných Lipovian presťahovala značná časť obyvateľstva z okolia pod Poľanou (Detva, Hriňová, Látky, Kokava). Títo obyvatelia využili vtedajšiu pozemkovú reformu a prichádzali na statky bývalých veľkostatkárov Szakallovcov a Törökovcov. V tejto dobe bol Romháň takmer vyľudnený, lebo s bývalými veľkostatkármi sa vysťahovala z tunajších osád od Maďarska aj väčšina ich služobníctva. Toto prisťahovalecké obdobie trvalo do roku 1921. V tomto čase s na územie dnešných Lipovian prisťahovalo vyše 200 obyvateľov. Novousadlíci žili vo veľmi skromných podmienkach. Medzi prvých povojnových usadlíkov patrila aj židovská rodina Singerovcov, ktorá odkúpila polovicu majetku na Veľkom Romháni po Zoltánovi Törökovi spolu s časťou služobníctva.
Začiatkom 20. storočia sa v obci Romháň ťažilo uhlie. Ide obdobie rokov 1910 až 1926. Uhoľné bane patrili rimamuránskej spoločnosti. V tridsiatych rokoch 20. storočia v kaštieli rodiny Pataiocov v Romháni bola zriadená prvá škola. Neskôr v budove tejto školy bola zriadená aj materská škola.
V novembri 1938 bola maďarskými vojskami obsadená aj obec Romháň a pričlenená až do roku 1945 k hortyovskému Maďarsku.
V rokoch 1940 až 1941 sa všetci občania Romháňa za pomoci Slovenského veľvyslanectva v Budapešti, matričných úradov v Hriňovej, Detve a Detvianskej Hute a žandárskej stanice v Lovinobani stali slovenskými štátnymi občanmi.
Počas SNP pôsobila v obci partizánska skupina Alexandra Nógradiho. Obec bola oslobodená sovietskymi a rumunskými vojskami 28.12.1944.
V roku 1952 sa osada Romháň oddelila od obce Pleš a pod názvom Lipovany vznikla ako samostatná obec.
Od roku 1990 bolo zrušené spoločné MNV pre obce Mučín, Pleš a Lipovany. Od tohto roku má každá z týchto obcí svoj obecný úrad.