Internet v obci

bezdrotova-pocitacova-siet

Z úloh vyplývajúcich z PHSR obce sa podarilo v mesiaci máj 2008 pripojiť obec na vysokorýchlostný internet prostredníctvom mikrovlnného spoja o prenosovej rýchlosti 5 MB. V obci vznikli dva uzly na ktoré sa môžu všetci občania, ktorí majú záujem využiť novodobé komunikačné médium pripojiť. Pripojenie zabezpečil p. Karol Dováľ spoločnosť DKnet z Lučenca, ktorý prevádzkuje cca 80 prenosových  uzlov. Výstavba internetových uzlov obec nezaťažila ekonomicky. Vďaka analýzam, anketám a prieskumu trhu ktoré predchádzali pripojeniu obce k širokopásmovému internetu ostávajú finančné prostriedky obce k dispozícii na iné prioritné aktivity.  Každý  záujemca  o   pripojenie  sa  môže  kontaktovať  na telefónnom  čísle 0905/598829,  alebo mailom dk@dkn.sk . V prípade záujmu sú k dispozícii internetové stránky prevádzkovateľa služby www.dknet.sk.
Obecný úrad spustením internetového pripojenia ponúka spoluobčanom, ktorí nemajú na zakúpenie  počítača  a  pripojenia  prostriedky  možnosť  využiť internetovú miestnosť, ktorá je v budove  obecného  úradu.  Každý občan má k dispozícii 2 počítače s tlačiarňou.

Realizáciou projektu zabezpečil Ing. Patrik Stieranka, spoločne s obecným úradom Lipovany.