Rekonštrukcia kancelárskych priestorov

16092012881

 

Obecný úrad a jeho kancelárske priestory tvoria jednu zo vstupných brán a vizitku života v obci. Už v minulosti sme zrekonštruovali centrum obce a ako druhú etapu si obecné zastupiteľstvo stanovilo cieľ globálnu rekonštrukciu obecného úradu.

 

Obecný úrad po 23 rokoch od svojho pôsobenia v lete 2012, zrekonštruoval svoje kancelárske priestory. Nové, skrášlené kancelárske priestory patria k reprezentačným a prezentačným nástrojom obce. Pri rekonštrukcii bolo preinvestovaných 12000€ z dotácie úradu vlády. Realizáciou rekonštrukčných prác previedla stavebná firma KOLEK s.r.o.

 

Finančné prostriedky potrebné pre celkovú rekonštrukciu budovy obecného úradu vysoko prevyšujú výšku pridelenej dotácie. Obecné zastupiteľstvo aj naďalej pracuje na získavaní finančných zdrojov ktoré by dokázali zakryť celkové náklady na opravu budovy obecného úradu.

 

Nové kancelárske priestory obecného úradu sú výsledkom práce predstaviteľov obce, ktorí sa venujú dlhodobým strategickým plánom ktorešpondujúcim s plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lipovany.

 

 

Priebeh rekonštrukcie kancelárskych priestorov ...TU.