dsc01184

Obec Lipovany je malou dedinkou na pohraničí. Svojou kultúrnou činnosťou sa prezentuje v regióne, ale aj za jeho hranicami. O kultúrnej vyspelosti obce svedčí aj podujatie, ktoré pritiahlo približne 300 návštevníkov do obci.

Dňa 30.mája 2009 organizovala „Deň obce Lipovany“. Pod názvom podujatia sa zastrešil deň detí ako aj slávnostné rúcanie mája ako symbolu jari.

Do obedňajších hodín naši najmenší, deti, svojimi zručnosťami a vedomosťami súťažili na stanovištiach, kde si navzájom porovnávali svoju silu ako aj um. Organizátorky športových činností pripravili desať disciplín. (beh vo vreci, hod loptičkou na terč, orientačný beh v lese, ťahanie lana, streľba zo vzduchovky, ...). Každý súťažiaci zbieral body, ktoré v závere pri sčítaní bodov vymenil za sladkosti ako aj za vecné ceny. Deti ako spomienku na ,,deň detí“ dostali prívesok so znakom obce.

Pre dospelých obec organizovala futbalový turnaj na malé bránky. Zúčastnili sa ho štyri družstvá bojujúce o ceny, poháre obce. V priateľskom duchu odohrané zápasy určili poradie tímov. 1. Veľká Ves, 2. Financie Complet s.r.o., 3. Láza, 4. Lipovany.
 

dsc01210

Atrakcie zabezpečené policajným zborom, prezentácia cvičených psov, ako aj ukážka policajných vozidiel s následným vozením sa záujemcov v areály športoviska v Lipovanoch prispeli k príjemnému a rodinne orientovanému podujatiu.

Druhou nie menej zaujímavou atrakciou bola jazda na koníkoch. Deti ale aj dospelí v priebehu dvoch hodín vytrápili seba ako aj kone. Zo sedla koňa je svet krajší. Povedali mnohí.
Naši najmenší si po malom futbale obliekli dresy, zobrali metly a zahrali si metlobal. Úsmev na ich tvárach hovoril o príjemnom zážitku s ktorým sa stretli po prvý krát práve u nás v Lipovanoch.

Vo večerných hodinách mládenci zoťali máj, symbol podujatia, za doprovodu ľudovej hudby a spevu. Spevácky a hudobný doprovod zabezpečil p.Dibala s bratom hrajúcim na heligónke.

Počas dňa v stánkoch a obecnom altánku návštevníci jedli guľáš, deti si pochutnali na hotdogoch. Občerstvenie zabezpečil p.Payer majiteľ miestneho pohostinstva. V priestoroch zasadačky obecného úradu si pozvaní hostia, sponzori podujatia ako aj sponzori, ktorí v priebehu roka svojou prácou alebo aj finančne prispeli k zveľadeniu obce príjemne posedeli pri vínku a pochutnali na pečenom prasiatku a obložených misách.
 

dsc01218

Podujatie pod záštitou obecného úradu v Lipovanoch viedol starosta obce so svojimi poslancami a pracovníčkou úradu.

Všetkým organizátorom, (Milan Matúška, Ing. Patrik Stieranka, Ondrej Stieranka, Miroslav Segeč, Alena Kulichová, Igor Sivok, Lýdia Stieranková, Jozef Zaťko, a iní), ktorí sa svojou prácou pričinili k príjemnému priebehu podujatia ďakujeme. Taktiež ďakujeme všetkým pozvaným hosťom za ich pomoc počas celého roka.

Akciu sponzorsky podporili: Ján Žilovec – Financie Complet, s.r.o., Ing. Zuzana Kubaliaková - Zelokomp, a.s., Obec Lipovany, Ing. Ján Rovňan – Agro dužstvo Rapovce, p.Šándor – Export Import Pleš, Dušan Matúška, Miroslav Matúška, Henrich Payer, Jaroslav Matúška. ...fotoalbum