Zoznam udalostí v roku 2012 v našej obci

 

Uvítanie detí do života dňa 26.10.2013

Dieťa je pre rodinu to najdôležitjšie a najkrajšie čo môže rodina mať. My obec Lipovany sme dňa 26.10.2013 pozvali rodičov všetkých našich najmenších spoločne aj s ich ratolestiami aby sme im vyjadrili ...

 

Oslava sviatku našich jubilantov

Ako každý rok aj tento sme dňa 26.10.2013 pozvali do priestorov obecného úradu v Lipovanoch našich jubilantov, ktorí v tomto roku oslávili alebo oslávia okrúhle výročie svojho života.