Medzinárodné stretnutie občanov Slovenskej a Maďarskej republiky pri obci Lipovany.

hranicnykamen

Slovenská republika ako člen Európskeho spoločenstva sa podieľa na presadzovaní Európskych integračných procesov. V regiónoch, ktoré susedia s okolitými členskými štátmi vytvárajú obce spoločné projekty s obcami so susedných krajín a vzájomne sa podporujú pri ich rozvoji.

starostovia

V rámci prehlbovania priateľských medzinárodných vzťahov sa dňa 30. apríla 2005 na hranici medzi SR a MR stretli obyvatelia dvoch susedných obcí Lipovany a Karancsberény pri vatre, ktorú zapálili starostovia obcí ako znak priateľstva a vzájomnej podpory. Oheň vatry ako symbol svetla prinesie do budúcich vzájomných vzťahov nové možnosti spolupráce v rôznych oblastiach, ktoré boli zahalené rúškom nepoznania. Cieľom obyvateľov obcí je spolupráca v kultúrnej, sociálnej, športovej ako aj ekonomickej oblasti. Postupne sa budú snažiť vybudovať hraničný prechod (malý pohraničný styk), čo by v ekonomicky slabom regióne generovalo nové pracovné príležitosti.

stretnutie

Občania obcí prežili príjemný večer pri guláši a dobrom víne. Starostovia obcí si vzájomne prisľúbili ďalšie vzájomné pracovné stretnutia, ktorými chcú lepšie spoznať možnosti spolupráce a tým prispieť k rozvoju novohradského regiónu.