Deň obce Lipovany 2009

 Dňa 30.mája 2009 organizovala „Deň obce Lipovany“. Pod názvom podujatia sa zastrešil deň detí ako aj slávnostné rúcanie mája ako symbolu jari.

Do obedňajších hodín naši najmenší, deti, svojimi zručnosťami a vedomosťami súťažili na stanovištiach, kde si navzájom porovnávali svoju silu ako aj um. Organizátorky športových činností pripravili desať disciplín. (beh vo vreci, hod loptičkou na terč, orientačný beh v lese, ťahanie lana, streľba zo vzduchovky, ...). Každý súťažiaci zbieral body, ktoré v závere pri sčítaní bodov vymenil za sladkosti ako aj za vecné ceny. Deti ako spomienku na ,,deň detí“ dostali prívesok so znakom obce. viac...... fotoalbum
 

Medzinárodná návšteva chránenej prírodnej pamiatky Lipovianske pieskovce.

 V dňoch 25. až 27. septembra 2009 sa uskutočnili oslavy 30. ročníka Svetového dňa cestovného ruchu na území Banskobystrického samosprávneho kraja. Trojdňové podujatie bolo prezentáciou rozmanitosti turizmu s dôrazom na miestne tradície smaltovníctva a rozvíjajúci sa geoturizmus v regióne. V rámci turistických výletov obec Lipovany prezentovala záujemcom náučnú geologickú lokalitu Lipovianskych pieskovcov, ktorá je zaradená do turistických destinácií Novohrad-Nógrád geoparku. ... .ďalej

Naši jubilanti

Aj tento rok sa naši jubilanti stretli na oslave svojich okrúhlych narodenín. Posedenie , na ktorom každý z oslávencov dostal spomienkový darček, sa nieslo v duchu priateľskej atmosféry. ...ďalej

Mikuláš a naši najmenší

Ako každoročne tak aj dnes našu obec navštívil svätý Mikuláš. V príjemnom prostredí obecného úradu sa zišli naši najmenší spoločne so svojimi rodičmi a starými rodičmi aby privítali Mikuláša. ...ďalej