Podujatia v obci Lipovany rok 2006

Medzinárodné stretnutie na hranici

Slovenská republika ako člen európskeho spoločenstva sa podieľa na presadzovaní Európskych integračných procesov. V prihraničných regiónoch, realizujú obce spoločné projekty s obcami susedných krajín a vzájomne sa podporujú v rôznych oblastiach čím prispievajú k ich rozvoju.