Stretnutie občanov Slovenskej republiky a Maďarskej republiky

dsc02300

Slovenská republika ako člen európskeho spoločenstva sa podieľa na presadzovaní Európskych integračných procesov. V prihraničných regiónoch, realizujú obce spoločné projekty s obcami susedných krajín a vzájomne sa podporujú v rôznych oblastiach čím prispievajú k ich rozvoju.

dsc02282

V rámci prehlbovania priateľských medzinárodných vzťahov sa dňa 30. apríla 2006 na štátnej hranici SR s MR stretli obyvatelia dvoch susedných obcí Lipovany a Karancsberény. Starostovia obcí ako znak priateľstva a vzájomnej podpory zapálili vatru ako symbol priateľstva oboch národov. Oheň vatry ako symbol svetla prinesie do budúcich vzájomných vzťahov nové možnosti spolupráce. Cieľom obyvateľov obcí je spolupráca v kultúrnej, sociálnej, športovej ako aj ekonomickej oblasti. V súčasnosti najväčšiu prioritu obcí ako aj regiónu je vybudovanie hraničného prechodu pre malý pohraničný styk. Aktivitu podporuje aj mikroregión Velické jazerá priamo vo svojom Pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

dsc02276

Občania obcí prežili príjemný večer pri vatre. Zábavu spestril konský záprah. Starostovia obcí si vzájomne prisľúbili do budúcna vzájomné pracovné stretnutia, ktorými lepšie spoznajú možnosti spolupráce.