Medzinárodná návšteva chránenej prírodnej pamiatky Lipovianske pieskovce.

dsc01484

V dňoch 25. až 27. septembra 2009 sa uskutočnili oslavy 30. ročníka Svetového dňa cestovného ruchu na území Banskobystrického samosprávneho kraja. Trojdňové podujatie bolo prezentáciou rozmanitosti turizmu s dôrazom na miestne tradície smaltovníctva a rozvíjajúci sa geoturizmus v regióne. V rámci turistických výletov obec Lipovany prezentovala záujemcom náučnú geologickú lokalitu Lipovianskych pieskovcov, ktorá je zaradená do turistických destinácií Novohrad-Nógrád geoparku. Účastníci prezentácie zo SR, MR, ČR a Srbska získali informácie o obci Lipovany ako aj o Lipovianskych pieskovcoch.

dsc01490

O odbornú stránku prezentácie sa postaral RNDr. Jozef Klinda, spoločne so starostom obce a poslancami obecného úradu ako aj p. Šarovecká, ktorá sa v minulosti ako starostka obce zaslúžila o sprístupnenie a zaradenie lokality do zoznamu chránených prírodných pamiatok. Návštevníci sa pešo po historickej ceste, ktorá v minulosti spájala náš región s Budapešťou presunuli z centra obce k prírodnej pamiatke. Na spiatočnej ceste sa po krátkom občerstvení pokračovali v programe do susednej obce Kalonda. Všetci prítomní si ako spomienku na dnešný deň odniesli reklamné prívesky, ktoré im budú pripomínať našu dedinku aj do budúcna.
 ...fotoalbum