dsc00342

V obci je 31% obyvateľov v poproduktívnom veku. Ide o silnú vekovú skupinu ľudí ktorá si zaslúži zvláštnu pozornosť všetkých nás.

Preto dňa 8.11.2008 v poobedných hodinách obecný úrad pre svojich jubilantov (starších spoluobčanov) pripravil posedenie, na ktorom sa stretli starší občania, ktorí v tomto roku dovŕšili okrúhle jubileum (60,65,70,75, 80,85 rokov). Ide o pravidelnú aktivitu obce, prostredníctvom ktorej všetkým rodičom a starým rodičom vyjadrujeme vďaku za ich prácu, lásku, prínos ku chodu obci, ako aj úctu k ich šedinám.

dsc0034028229

Každý jubilant na stretnutí okrem gratulácií obdržal z rúk zastupiteľov obce starostu, zástupcu starostu a pracovníčky obecného úradu pamätné darčeky doplnené o kvietok.

Naši jubilanti si zaspomínali na pekné chvíle zo svojho života a sami ocenili stretnutie ako pekné a prínosné na ktorom sa aspoň na niekoľko hodím stretnú a vytrhnú svoje myšlienky z každodennej samoty a stereotypu života.

dsc0036828229

O zábavu a kultúrny program sa postaral p.Gibaľa s bratom heligonkárom.

Pri vášnivých rozhovoroch nechýbal ani spev a tanec.

Všetkým jubilantom ešte raz prajeme všetko najlepšie a veľa síl do budúcich rokov ich života.


Ďakujeme p. Markovej, p.Šotekovej, p. Jaroslavovi Matúškovi za technickú pomoc a sponzorské dary.

Fotoalbum z akcie !