img_0045

Dňa 31.5.2008 sa v našej obci uskutočnilo podujatie venované našim najmladším spoluobčanom (deťom).

Mladé mamičky sa postarali o program svojich ratolestí. Deti súťažili v skoku vo vreci, bicyklovanie, hádzanie loptičkou do krabice, prenášanie vajíčka v polievkovej lyžici, ochutnávanie surovín, hľadanie slovíčok v lese, maľovanie črepníčkov, overenie znalostí detí z guľášových prísad , kopanie loptou do bránky, ... .

Deti v súťažiach zbierali body, ktoré sa na konci športového dňa vyhodnotili.

Hodnotené boli dve kategórie detí, podľa vekovej štruktúry na malé a veľké.

Umiestnenie:

Veľký: 1. Štefan Sarvaš, 2. Kristínka Stieranková a Lenka Zaťková, 3. Jozef – Nikolas Marko a Jozej Sarvaš.

Celú aktivitu organizačne zastrešila p. Alena Kulichová.

img_0112

Priebežne s detskými súťažami prebiehal futbalový turnaj na malé bránky.

Výsledky: 1. Veľká Ves, 2. Lipovany, 3. Allianz-slovenská poisťovňa, a.s.

Aktivitu zastrešil p. Igor Sivok.

O 17:00 hodine starosta obce p.Milan Matúška s folklórnym súborom Ipeľ zvalili symbol jari „Máj“ ktoré pred mesiacom chlapci a dievčatá postavili ako znak mladosti a radosti z prichádzajúceho leta.

O 18:00 v priestoroch kultúrneho domu vystúpili deti Kristínka Stieranková a Lenka Zaťková s disco tancom ktorý si nacvičili sami so svojej iniciatívy. Následne občanov zabavil detský folklórny súbor v Lipovanoch.

O 19:00 hod p. Ing. Eva Balážová Phd. a p. Ing. Viera Papcunová Phd. zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre odprezentovali občanom obce strategický dokumen „Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce“, ako víziu smerovania obce v najbližšom období.

Následne záverom vystúpil folklórny súbor Ipeľ.

Celé podujatie moderoval p. Mgr. Jozef Samaš.

Každý návštevník podujatia mal k dispozícii porciu gulášu zadarmo. Naši gulášmajstri p.Miroslav Segeč a p. Anton Poliak pripravili chutný a hlavne nezabudnutelný guláš.

img_0111

Vo večerných hodinách si hostia vymieňali svoje názory, postoje, skúsenosti pri pečenom prasiatku a obložených misách do skorých ranných hodín za doprovodu disco hudby.

Podujatie do dnešných dní rezonuje v obci a má pozitívny ohlas. Dňa obce sa zúčastnili aj občania z okolitých obcí ako aj miest. Podujatia sa zúčastnilo 250 ľudí.

Obecné zastupiteľstvo sa týmto chce poďakovať všetkým spoluobčanom, organizátorom, sponzorom a hosťom podujatia za príjemne strávený deň a chvíle odychu.

 

 


Sponzori podujatia:

Jozef Matúška, Ing. Zuzana Kubaliaková (Zelokomp), Dušan Matúška, Vojtech Kelemen, Ján Rovňan (Agro Rapovce), Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Milan Matúška, Ing. Patrik Stieranka, Henrich Payer – miestne pohostinstvo.

Hostia:

Ing. Eva Balážová Phd. – viceprimátor mesta Lučenec, Ing. Karol Baláž, Ing. Ľubomíra Adlerová – poverená riaditeľka US Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.,  Ing. Viera Papcunová Phd. – SPU Nitra, Ing. Milan Spodniak – starosta obce Rátka, Ing. Ján Rovňan – Agro Rapovce

Ďakujeme !

fotogaléria