Deň obce v Lipovanoch

p1010517

Milí návštevníci,

Kam vyraziť v sobotu? Častá otázka, ktorú si kladú hlavne rodičia s malými deťmi.

Obec Lipovany 26.5.2012 usporiadala ročníkové podujatie "Deň obce". Ako keždý rok, tak aj teraz sme pre najmenších pripravili rôzne atrakcie. Čarovný les, nafukovací hrad ako aj rôzne iné súťaže.

Najväčšiu popularitu zožal nafukovací hrad, v ktorom celých 5 hodín skákali deti do zodratia nohavíc.

26052012762

V poobedňajších hodinách súťažili futbalisti o ceny starostu obce Lipovany. Po vzájomných zápasoch víťazstvo a nejkrajší pohár vyhrali futbalisti z Tuhára. Na druhom mieste sa umiestnila Veľká Ves, tretie miesto získali domáci hráči Lipovian. Na poslednom mieste sa umiestnili futbalisti Ajaxu Horná Bába. Všetkým zúčastneným klubom ďakujem a víťazom gratulujeme.

Večer za sprievodu harmoniky a spevu sme zoťali "máj".  Máj ako ozdobený strom má symbolický význam a v minulosti bol výrazom prírodného mýtu o boji zimy s jarou, smrti so životom. Symbol na jar sa obnovujúcej prírody.

fotoalbum ...