Vysvätenie nových krížov v obci

DSC02146

Sviatok Sedembolestnej Panny Márie, ktorú pápež Pavol VI. vyhlásil v roku 1966 za hlavnú Patrónku Slovenska, si Slovensko a Katolícka cirkev pripomínajú 15. septembra. Prvá zmienka o sviatku Sedembolestnej Božej Matky pochádza z roku 1412, keď sa spomenul na cirkevnom sneme v Kolíne nad Rýnom. Pre celú Cirkev ho však ustanovil až pápež Benedikt XIII. roku 1727 a zároveň povolil, aby sa Panna Mária Sedembolestná uctievala ako Patrónka Slovenska. Chrámy zasvätené Božej Matke vznikali na našom území najmä po roku 1250. Aj náš svätostánok bol v roku 1970 posvätený a jeho patrónkou je Sedembolestná Panna Mária.

Dňa 15. septembra 2010 sme si pripomenuli svätou omšou túto radostnú udalosť. Duchovný otec vdp. Mgr. Viliam Paulíček pozval na oslavu do našej obce aj spevácky súbor z Rimavskej Soboty ktorý nám spevom a malou akadémiou pripomenul silu odkaz sviatku Panny Márie sedembolestnej.

DSC02156

 

Po svätej omši duchovní predstavitelia v sprievode veriacich posvätili sväté kríže.

V obecnom cintoríne nahradil pekný vyrezávaný kríž už starý časom poznačený kríž.

15092010135

Následne po posvätení kríža v obecnom cintoríne sprievod pokračoval obcou ku vzdialenejšiemu krížu. Po posvätením druhého kríža veriacich a kňazov  v priestorov obecného úradu čakal slávnostný obed.

 

Ďakujeme všetkým sponzorom, ktorý prispeli finančne ako aj materiálne k peknému priebehu podujatia, ako aj spoluobčanom, ktorí sa postarali o príjemné poobedné posedenie.

 

Viac fotiek z podiatia nájdete tu.