Ľudia stavali kríže a Božie muky od nepamäti na významných miestach, pri významných udalostiach, alebo ako ochranu pred nečistými silami na križovatkách ciest, a pod. U nás je ich niekoľko:

kriz-pri-urade

 

Moderný kríž pri obecnom úrade v roku 2008 nahradil starý, už časom znehodnotený.

Vďaka aktívnemu prístupu hlavne našich starších spoluobčanov a cirkevnej rade, môžeme dnes vzdať príslušnú úctu zapálením sviečok a krátkym zastavením sa pri symbole ukrižovania ježiša krista.

Kriz-kulichovci

 

 

 

 

 

Kríž pri vstupe do obce sa nesie v detvianskom štýle.

kriz-kostol

 

 

 

 

 

Kríž pri kostole bol prenesený po vystavaní domu smútku a v súčasnosti zdobí vchod do areálu obecného kostola.

 

 

 

 

 

 

 

V obci Lipovany sú dva cintoríny. Každí z nich zdobí kríž:

 

       horný cintorín                                            dolný cintorín