ZŠ Vajanského Lučenec - žiacka knižka

znaks

Milí spoluobčania, nasledujúci odkaz vás privedie na stránky Základnej školy Vajanského v Lučenci. Tu si môžete podľa prístupových kódov pozrieť známky svojich ratolestí. ...ZŠVajanského
 

ZS Novomestského Lučenec - žiacka knižka

1259520199znaks-novomestskeho

 Milí spoluobčania, nasledujúci odkaz vás privedie na stránky Základnej školy Novomestského  v Lučenci. Tu si môžete podľa prístupových kódov pozrieť známky svojich ratolestí. ...ZŠNovomestského

 

 

Gymnázium B.S. Timravy Lučenec

Študuje Vaše dieťa na gymnáziu v Lučenci? Pozrite si jeho prospech.

...GBSTimravy

 

Obchodná akadémia Lučenec - žiacka knižka

Prospech našich študentov na obchodnej akadémii ...OALC