DSC00170z

 

 

 

 

Starostlivosť občanov o duchovné a cirkevné hodnoty sa prejavuje hlavne v budovaní a modernizácii krížov ako aj v rekonštrukcii obecného kostola.